○ Ciąg arytmetyczny

○ Ciąg geometryczny

○ Procent składany