○ Wypisywanie wszystkich przypadków

○ Reguła mnożenia

○ Silnia

○ Kombinacje

○ Permutacje

○ Wariacje z powtórzeniami

○ Wariacje bez powtórzeń