○ Zdarzenia losowe

○ Definicja prawdopodobieństwa