W geometrii płaskiej prostokąt to czworokąt który ​​ma dwie pary równych boków i cztery równe kąty o mierze 90 stopni każdy.

Własności prostokąta:

Przed rozwiązywaniem zadań związanych z prostokątem Trzeba poznać kilka podstawowych własności tej figury geometrycznej. Dzięki poznanym własnościom rozwiązywanie zadań będzie dużo przyjemniejsze i szybsze:

  • Boki leżące naprzeciwko siebie są równej długości i są równoległe
  • Wszystkie kąty są proste
  • Przekątne są tej samej długości i przecinają się w połowie
  • Miejsce przecięcia się przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na prostokącie

Jak obliczyć obwód prostokąta?

Obliczanie obwodu prostokąta nie jest zbyt trudnym zadaniem. Wystarczy ze dodamy wszystkie boki do siebie i otrzymamy obwód naszego prostokąta. Jednak to zadanie można sobie ułatwić i skorzystać z gotowego wzoru na obwód prostokąta który brzmi następująco:

obwód prostokąta

Wzór na obwód prostokąta: P = 2a + 2b

 

Jak obliczyć pole prostokąta?

Aby obliczyć pole prostokąta należy jeden bok pomnożyć przez drugi bok lub skorzystać z prostego wzoru na pole prostokąta.

pole prostokąta

Wzór na pole prostokąta: P = ab

 

Jak obliczyć przekątną prostokąta?

Prostokąt ma dwie przekątne. Każda z nich jest odcinkiem linii pomiędzy przeciwległymi wierzchołkami (kątami) prostokątu.

Przekątne mają następujące właściwości:

  • Każda przekątna prostokąta dzieli prostokąt na dwa trójkąty prostokątne, każdy z nich jest połową pola prostokąta.
  • Każda przekątna dzieli drugą przekątną na dwie równe części.
przekątna prostokąta

Wzór na długość przekątnej prostokąta: d = \sqrt{a^{2}+ b^{2}}