○ Graniastosłupy

○ Sześcian

○ Prostopadłościan

○ Ostrosłupy

○ Walec

○ Stożek

○ Kula