W geometrii płaskiej trójkąt to figura która ma 3 boki i jak nazwa wskazuje 3 kąty.

Własności trójkąta:

  • Suma miar wszystkich wewnętrznych kątów równa jest 180 stopni.
  • Wszystkie symetralne trójkąt przecinają się w tym samym miejscu i w miejscu przecięcia tworzą punkt środka okręgu opisanego na trójkącie.
  • Wszystkie dwusieczne kątów przecinają się w tym samym punkcie. Ten punkt to środek okręgu wpisanego w tym trójkącie.

Podział trójkątów ze względu na długość boków:

  • Równoboczny
  • Równoramienny
  • Różnoboczny

Podział trójkątów ze względu na miary kątów:

  • Ostrokątny
  • Prostokątny
  • Rozwartokątny

Jak obliczyć obwód trójkąta?

Obliczanie obwodu trójkąta nie jest zbyt skomplikowanym zadaniem. Wystarczy jedynie dodać wszystkie boki do siebie i otrzymamy obwód trójkąta.

obwód-trójkąta

Wzór na obwód trójkąta: Obw = a + b + c  

 

Jak obliczyć pole trójkąta?

Aby obliczyć pole trójkąta należy zastosować jeden z kilku wzorów na pole trójkąta.

pole-trojkata

Wzór na pole trójkąta: P = \frac{1}{2}a \cdot  h  

 
pole-trojkata-sin alfa

P = \frac{1}{2}ab \cdot sin\alpha

Jak obliczyć pole trójkąta równobocznego?

pole-trójkata-równobocznego

Wzór na pole trójkąta równobocznego: P = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}  

 
trójkąt-równoboczny-wysokość

Wzór na wysokość trójkąta równobocznego: h = \frac{a\sqrt{3}}{2}